Rekrutacja Organizacja przedszkola Toddlers 18-30 m-cy Dlaczego Montessori? Galeria Kontakt

Proces rekrutacji do programu PRZEDSZKOLNEGO

Proces  Rekrutacji  do przedszkola

w roku szkolnym 2020/2021

Etap I 

Złożenie ankiety rekrutacyjnej w sekretariacie Integracyjnego Przedszkola Montessori  - zgłaszając dziecko do przyjęcia do przedszkola. Ankietę można złożyć :

  • Osobiście w sekretariacie przedszkola przy ul. Zerzeńskiej 31
  • Drogą elektroniczną : sekretariat.cem@gmail.com

 

Etap II 

Uczestnictwo  obojga  rodziców w  spotkaniu  rekrutacyjnym z pracownikiem przedszkola.

 

Etap III 

Uczestnictwo  obojga  rodziców w  warsztacie  rekrutacyjnym  oraz  w  wizycie  w klasie.

 

Etap IV  -  Uczestnictwo  obojga  rodziców  w  klasie

Wizyta obydwojga rodziców / opiekunów w klasie przedszkolnej,  a po wizycie spotkanie z wychowawcą i kierownikiem przedszkola.

 

Etap V  -  Zakończenie  procesu  rekrutacji 

  1. Podpisanie umowy o sprawowanie opieki i edukacji nad dzieckiem
  2. Wpłacenie należnej opłaty wpisowej, najpóźniej do 7 dni od momentu podpisania umowy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się na warsztaty w sekretariacie przedszkola.