Szkoła podstawowa

ORGANIZACJA

Program nauczania szkoły podstawowej Montessori jest podzielony na trzy poziomy: edukacja wczesnoszkolna dla dzieci od 6 do 9 lat, edukacja szkolna dla dzieci od 9 do 12 lat oraz program „Młodych Dorastających” dla młodzieży w wieku 12-15 lat.

Realizujemy rozszerzony program nauczania języka angielskiego we wszystkich klasach, a w wybranych oddziałach dwujęzyczny program w wykładowym języku angielskim.

Program Edukacji kosmicznej (edukacji zintegrowanej), będący podwaliną naszego programu nauczania, jest zaprojektowany zgodnie z wizją Marii Montessori tak, aby pomóc dzieciom odnaleźć i zrozumieć swoje miejsce w świecie i rozpoznać związki z innymi żywymi organizmami. Szkoła oferuje dzieciom bogaty i rozszerzony program, edukacyjny oparty na oryginalnych 5 Wielkich Lekcjach Marii Montessori:

  • powstanie wszechświata
  • powstanie życia na ziemi

  • powstanie człowieka

  • historia pisma i historia liczb

MARIA MONTESSORI CELE PEDAGOGIKI

„Sposób w jaki dzieci się uczą, przesądza kim będą.”

Grupy mieszane wiekowo

Każdy z trzech poziomów edukacyjnych tworzą grupy zróżnicowane wiekowo, uczące się w jednej przestrzeni. Dzieci starsze i młodsze w jednym programie. Odzwierciedla to raczej dynamikę rodziny, niż znanej z edukacji konwencjonalnej klasy szkolnej. Jako że metoda Montessori pozwala dzieciom na uczenie się i robienie postępów we własnym tempie, nie ma powodu z punktu widzenia efektywności nauczania, aby dzielić je na osobne klasy w zależności od wieku.

Materiały Montessori i przejście do abstrakcji

W szkole podstawowej dzieci uczą się poprzez doświadczenie. Nasza codzienność to próby, błędy i nowe odkrycia.
Zaawansowane i bogate materiały Montessori prowadzą do poznania bardziej złożonych i abstrakcyjnych zagadnień z geometrii, algebry, botaniki, zoologii, geografii czy historii. Celem jest uwolnienie uczniów od zależności od konkretnych materiałów, które przedstawiają abstrakcyjne zagadnienie i poprowadzenie ich w stronę umiejętności rozwiązywania problemów wyłącznie przy pomocy papieru i długopisu.

Dzieci uczone są jak się uczyć

Montessori uczy dzieci myślenia analitycznego, a nie uczenia się po to, by zdać test. Uczą jak pozyskać wiedzę, jak dokonać selekcji zbyt dużej ilości informacji. Odkrywają, że proces uczenia się może, a wręcz powinien być tak naturalny, jak oddychanie.  Nauczyciele Montessori zamiast przekazywać uczniom “poprawne odpowiedzi” zadają “poprawne pytania” i dają im wyzwania w postaci znalezienia rozwiązania lub samodzielnego odkrycia odpowiedzi. Przygotowuje to dzieci do odnoszenia sukcesów w prawdziwym świecie idei, przedsiębiorstw i perspektyw pełnych wyzwań.

Sprawdziany i testy

Uczniowie Montessori rozwiązują testy, ale mają one zupełnie inne reperkusje niż w szkołach konwencjonalnych. Problem ze standardowymi sprawdzianami polega na tym, że są one źle rozumiane i źle interpretowane. Powinny pokazywać umiejętności i wiedzę. Kiedy testy są stosowane jako informacja zwrotna lub uzyskania informacji na temat tego, czy dany uczeń potrzebuje dodatkowej lekcji z materiału, który nie został jeszcze opanowany, a nie podstawy do wystawienia negatywnej oceny i wstydu z poniesionej porażki mogą okazać się bardzo użyteczne.

ROLA NAUCZYCIELA

„Podążanie za dzieckiem” wymaga olbrzymiej wiary.

Nauczyciele Montessori są przewodnikami i pomocnikami. Wspierają, zapewniają ciepło, bezpieczeństwo, stabilność i nieosądzającą akceptację każdego dziecka.
Łączą oni różne obszary programowe tak, by prezentowane dziecku podejście miało charakter holistyczny. Zachęcają dzieci do poznawania i odkrywania świata, zadawania pytań i samodzielnego zdobywania wiedzy.

ZOBACZ NASZĄ GALERIĘ

Rozpoczął się nabór na nowy rok szkolny 2022/2023

REKRUTACJA
BUDOWANIE OTOCZENIA

„W otoczeniu jest moc wychowawcza obecna dookoła, a wszyscy – dzieci i nauczyciel – mają w nim swój udział.”

Rozkład dnia

ORGANIZACJA

Szkołą jest otwarta w godzinach 07:30-17:00. Dzieci rozpoczynają zajęcia od godziny 8:00, kiedy to zaczyna się poranny blok Montessori. Ok.12:00 spotykamy się na zajęciach grupowych, razem jemy obiad i wychodzimy na dwór i/lub na WF do sali gimnastycznej. Po obiedzie proponujemy popołudniowy blok Montessori. Kończymy dzień ok. godziny 15:45 kręgiem podsumowującym i czytaniem dzieciom. Dzielimy się przemyśleniami jak nam minął dzień. Jest czas na wdzięczność i budowanie więzi. Rozmawiamy o tym, czego się dzić nauczyliśmy i co udało nam się osiągnąć.

Na poziomie klas szkolnych proponujemy program podstawowy i program dwujęzyczny.

Zajęcia dodatkowe

Oprócz zajęć montessoriańskich w szkole dzieci rozwijają swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, uczestnicząc w zajęciach dodatkowych, które sami wybierają.

Moje dzieci chodzą do Centrum Montessori od 6 lat i nie wyobrażam sobie, że mogłyby być w innym przedszkolu lub szkole. Czują się tu dobrze i bezpiecznie, a ja wiem, że mają czas i przestrzeń by rozwijać się w swoim tempie, bez zbędnej presji.

Mama Oli i Amelii
Syn uczęszcza do klasy językowej od roku. Bardzo dobrze się tam czuje i sprawnie rozwija swoje umiejętności. Ma wspaniałe dzieci w klasie, nauczycieli i otoczenie, które umożliwia mu pracę w przyjaznych warunkach. Dla naszego dziecka wybór szkoły był trafiony.
Mama Jacka