HOMESCHOOLING Program 6-9 Program 9-12 Program 12-14 Galeria Kontakt

Sprawdź, kogo poszukujemy do naszego zespołu ?

Edukacja Domowa w Censtrum Edukacji Montessori Wawer

Od 2012 roku w Integracyjnej Podstawowej Szkole Montessori obowiązek szkolny realizują uczniowie, którzy uczą się w domu. Organizacja homeschoolingu jest dostosowywana do potrzeb ucznia i rodziny.

 

 


  • Uczniowie mogą w pełni realizować program szkolny w domu. Przychodzą do szkoły tyle razy w roku, ile razem z rodzicami uznają za słuszne i potrzebne. 

 

  • Przynajmniej raz w roku spotykają się wszyscy uczniowie na zjeździe  podsumowującym  pracę  w roku szkolnym. 

 

  • Uczniowie mogą nieodpłatnie korzystać z oferty zajęć szkoły w wybranym dniu.
  • Uczniowie mogą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach podczas pracy własnej,  podczas zajęć świetlicowych,  podczas zajęć fakultatywnych i rozwijających zainteresowania.

 

  • Wszystkie spotkania i egzaminy odbywają się w przyjaznej i życzliwej atmosferze. Dziecku może towarzyszyć rodzic.

  • Rodzic może korzystać z konsultacji  wychowawców i nauczycieli przedmiotów.