HOMESCHOOLING Program 6-9 Program 9-12 Program 12-14 Galeria Kontakt

Sprawdź, kogo poszukujemy do naszego zespołu ?

REKRUTACJA do PROGRAMU SZKOLNEGO

Cieszymy się, że możemy towarzyszyć Państwu w poszukiwaniu i wyborze szkoły dla Państwa dziecka. Proces rekrutacji do szkoły zakończył się. Jeśli pomimo tego chcecie Państwo umówić się na spotkanie z osobą odpowiedzialną za rekrutację do programu, prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą e-mail. Pozostajemy do Państwa dyspozycji po wcześniejszym umówieniu się drogą elektroniczną: e-mail: sekretriat.cem@gmail.com lub telefonicznie +48 668 59 64 64 Etap I rekrutacji do naszego programu Złożenie w sekretariacie szkoły Ankiety - zgłoszenia dziecka do przyjęcia do szkoły. Etap II rekrutacji do naszego programu Uczestnictwo obojga rodziców /opiekunów w dwuetapowym warsztacie rekrutacyjnym (jako warunek obowiązkowy) . Ponieważ regularny proces rekrutacji zakończył się, najbliższy warsztat rekrutacyjny odbędzie się we wrześniu 2017 r. Etap III rekrutacji do naszego programu Uczestnictwo obojga rodziców w zajęciach w regularnej klasie wczesnoszkolnej, a po wizycie w klasie, odbędzie się spotkanie z dyrektorem i/lub kierownikiem szkoły. Zapoznanie się rodziców/ opiekunów ze Statutem oraz Cuccriculum naszej Szkoły . Etap IV rekrutacji do naszego programu Wizyta dziecka w klasie ( przez okres 1 tygodnia ) - okres ten może zostać wydłużony na wniosek dyrektora i/lub kierownika szkoły. Etap V rekrutacji do naszego programu Podpisanie umowy - w ciągu 7 dni od terminu ogłoszenia listy przyjętych uczniów. Wpłacenie opłaty wpisowej, najpóźniej do 7 dni od momentu podpisania umowy.