HOMESCHOOLING Program 6-9 Program 9-12 Program 12-14 Galeria Kontakt

Sprawdź, kogo poszukujemy do naszego zespołu ?

Program 6-9

Dlaczego jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tego, aby pracować z uczniem szkoły podstawowej?

Ponieważ ...

Integracyjna Podstawowa Szkoła Montessori Wawer istnieje od 1.IX.2011 r., a więc działa na rynku oświaty alternatywnej od siedmiu lat. Jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkół publicznych, wpisaną do rejestru szkół i placówek niepublicznych Biura Edukacji m.st. Warszawy pod numerem 99 /SPN.

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła prowadzi dwa integracyjne i jeden oddział specjalny na poziomie edukacji wczesnoszkolnej Montessori (odpowiadający klasom I-III), jeden integracyjny oddział szkolny  Montessori (odpowiadający klasom IV-VI) oraz jeden oddział gimnazjalny  Montessori (odpowiadający klasom VII-VIII).

Ponieważ zatrudniamy ludzi z pasją, dla których uczeń, to młody człowiek, fascynujący w swojej ludzkiej naturze i ciekawy świata. Nasi nauczyciele posiadają wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe. Jesteśmy nauczycielami po polskich oraz międzynarodowych uczelniach, gdzie zdobywaliśmy odpowiednie kwalifikacje do pracy w systemie pedagogicznym Montessori. 

 

Realizujemy międzynarodowy program Montessori w zakresie edukacji  wczesnoszkolnej (I-III), który jest zgodny z podstawą programową i wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej, wzbogacony o wiele cennych i wartościowych treści.

 

Realizujemy rozszerzony program nauczania języka angielskiego, a wybrane przedmioty odbywają się w wykładowym języku angielskim. Nasi uczniowie od klasy wczesnoszkolnej mogą realizować program drugiego języka obcego.

 

Na każdym etapie pracujemy w integracji, w parciu o zasady pedagogiki włączającej. Prowadzimy dwa integracyjne oddziały wczesnoszkoln, jeden specjalny oddział wczesnoszkolny, jeden integracyjny oddział szkolny i jeden oddział gimnazjalny.

 

Na każdym etapie edukacji  realizujemy i wdrażamy komunikację opartą na empatii – zgodnie z metodą Marshala Rosenberga "Porozumienie bez przemocy".

 

Prowadzimy naszych uczniów zarówno w programie stacjonarnym w klasach, jak również w edukacji  domowej.  

 

Szkoła podlega nadzorowi pedagogicznemu Mazowieckiego Kuratora Oświaty, przewiduje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych i ferii, określone dla szkół publicznych. Szkoła przestrzega zapisów prawa oświatowego, stosuje i wystawia świadectwa, zgodne z rozporządzeniem o systemie oświaty. 

Dyrektor

Centrum Edukacji Montessori (MACTE)