Rekrutacja do szkoły Program 6-9 Program 9-12 Program 12-14 Galeria Kontakt

Program 12-14

Filozofia programu gimnazjalnego Centrum Edukacji Montessori Wawer jest kontynuacją średniego etapu edukacyjnego, tj. klasy szkolnej Montessori. Program gimnazjalny jest specjalnie zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb młodzieży w wieku od 12 do 14 lat. Program i przygotowane otoczenie zostało zbudowane zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori i ma na celu odpowiedzieć na potrzeby młodych dorastających, a jednocześnie  stworzyć dla nich bezpieczną i bogatą w wyzwania społeczność.

 

Dlaczego jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tego, aby pracować z uczniem szkoły podstawowej?

 

Ponieważ ...

Integracyjna Podstawowa Szkoła Montessori Wawer istnieje od 1.IX.2011 r. Jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkół publicznych, wpisaną do rejestru szkół i placówek niepublicznych Biura Edukacji m.st. Warszawy pod numerem 146 /SPN.

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła prowadzi jeden oddział gimnazjalny 12-14 lat, odpowiadający klasom VI-VIII.

Zatrudniamy ludzi z pasją, dla których uczeń, to młody człowiek, fascynujący w swojej ludzkiej naturze i ciekawy świata. Nasi nauczyciele posiadają wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe. Jesteśmy nauczycielami po polskich oraz międzynarodowych uczelniach, gdzie zdobywaliśmy odpowiednie kwalifikacje do pracy w systemie pedagogicznym Montessori. 

Klasą opiekuje się Nauczyciel Wychowawca Prowadzący - couch z którym współpracują konsultanci, czyli nauczyciele przedmiotowi.

Program gimnazjalny jest party na trzech filarach :

  • Przedsiębiorczości, która łączy w sobie pracę fizyczną, drogę ku niezależności finansowej oraz bliskość z naturą,
  • Wolontariat, który  realizuje potrzebę niesienia pomocy i bycia pożytecznym;
  • Sztuka, ktora pozwala młodym dorastającym wyrażać siebie i pozwala skuteczniej komunikować się, 

Młodzi dorastający cztery dni w tygodniu pracują stacjonarnie w szkole, a piąty dzień spędzają na pracy fizycznej, wolontariacie i pracą poza murami szkoły. Ich naturalnym środowiskiem są biblioteki, muzea, galerie, festiwale nauki i wydziały uniwersyteckie, a także ich własna modelowa firma, w której pracują na farmie, w warsztacie stolarskim oraz pracując z dziećmi.

Na każdym etapie edukacji  realizujemy i wdrażamy komunikację opartą na empatii – zgodnie z metodą Marshala Rosenberga "Porozumienie bez przemocy". Młodzi dorastający uczą się zabierać głos w dyskusji, uczą się słuchać innych, otwierać się na zdanie i argumenty innych osób, a także dbać o swoje granice i przestrzeń, która ma prawo nie być przekraczana przez innych. 

Szkoła podlega nadzorowi pedagogicznemu Mazowieckiego Kuratora Oświaty, przewiduje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych i ferii, określone dla szkół publicznych. Szkoła przestrzega zapisów prawa oświatowego, stosuje i wystawia świadectwa, zgodne z rozporządzeniem o systemie oświaty. 

Dyrektor

Centrum Edukacji Montessori (MACTE)