HOMESCHOOLING Program 6-9 Program 9-12 Program 12-14 Galeria Kontakt

Sprawdź, kogo poszukujemy do naszego zespołu ?

Filozofia programu gimnazjalnego Montessori

Filozofia programu gimnazjalnego Centrum Edukacji Montessori Wawer jest kontynuacją średniego etapu edukacyjnego, tj. klasy szkolnej Montessori. Program gimnazjalny jest specjalnie zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb młodzieży w wieku od 12 do 14 lat. Program i przygotowane otoczenie zostało zbudowane zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori i ma na celu odpowiedzieć na potrzeby młodych dorastających, a jednocześnie  stworzyć dla nich bezpieczną i bogatą w wyzwania społeczność.

Kierując się najnowszą wiedzą, dotyczącą psychologii rozwojowej człowieka, stworzyliśmy program oparty na trzech głównych filarach, odpowiadających na nowe potrzeby młodzieży, które stają się ważne, a być może kluczowe w okresie dorastania.

 

·         Potrzeba niezależności, budowana własną pracą;

·         Potrzeba bycia potrzebnym i pożytecznym;

·         Potrzeba wyrażania siebie i skutecznej komunikacji;

 

Program gimnazjalny zakłada stworzenie środowiska, w którym młodzież będzie rozwijała kolejne kompetencje poprzez osobisty wkład w życie społeczności domowej, szkolnej, a także środowiska lokalnego.

 

Przedsiębiorczość, to projekt, poprzez który młodzi dorastający będą realizować swoją potrzebę dążenia do niezależności. Dlatego opracowaliśmy program modelowej firmy, w której uczniowie  postawią swoje pierwsze koki, współtworząc swoją pierwszą w życiu mikrofirmę. Znajdą w tym projekcie odpowiedź na pytanie, skąd się biorą pieniądze, dźwigną ciężar próby zarobienia pierwszych pieniędzy, napotkają na swojej drodze przedstawicieli urzędów, które będą się rządziły takimi samymi prawami, jakimi rządzi się wolny rynek. Być może popełnią pierwsze w życiu inwestycje, a co najważniejsze doświadczą, że firma nigdy nie śpi. Że życie dorosłych wymaga podejmowania trudnych decyzji, a nie rzadko także ryzyka.

 

W założeniach metody Montessori młodzi dorastający pracują na farmach. Niektórzy badacie metody wiążą związek pracy na farmie z osobistą historią jej syna Mario Montessori, który wychowywał się przy wiejskiej rodzinie. Maria Montessori pozostawała zaledwie ciszą obserwatorką jego wzrostu i rozwoju na wiejskiej farmie.

 

Ponieważ szkoła Centrum Edukacji Montessori Wawer zlokalizowana jest na terenie dużej aglomeracji miejskiej, życie na farmie wg. pierwotnych założeń montessoriańkich byłoby trudne. Dlatego nasi uczniowie uczestniczą w budowaniu firmy, której przedmiotem będzie między innymi hodowla. Uprawa roślin, produktów żywnościowych we własnym ogrodzie, uprawa warzyw we własnym warzywniku i szklarni, a także hodowla zwierząt, na przykład kur znoszących jajka, pszczół dających miód, czy też prowadzenie od podstaw pełnej kuchni, która będzie zaspokajać sto procent potrzeb społeczności klasy gimnazjalnej, to składowe projektu, który ma wieść młodzież do nabywania kolejnych kompetencji w stawaniu się samodzielnym i przygotowaniu się do prawdziwego życia.

 

Umiejętności potrzebne do właściwego zarządzania małą firmę z pewnością okażą się przydatne, jeśli nie niezbędne w dorosłym życiu. Uczniowie są odpowiedzialni za opracowanie go przedsiębiorstwa. Są także odpowiedzialni za zarządzanie kosztami i przychodami, związanymi z mikro-gospodarką.

 

Drugim równie ważnym aspektem rozwoju umiejętności biznesowych jest praca na roli. Uczniowie mają możliwość uprawiania warzyw i prowadzenia małej hodowli. Dzięki tej działalności muszą poznać podstawowe mechanizmy produkcji i wymiany, odzwierciedlając życie gospodarcze świata dorosłych. To niepowtarzalna okazja dla młodzieży, gdzie zarówno doświadczenie akademickie i rzeczywista praca są integralną częścią edukacji.

 

Praca na rzecz grupy i innych.

Z programem przedsiębiorczości i wolontariatu nierozerwalnie łączy się potrzeba pracy i wysiłku fizycznego. W wieku, kiedy ciało rozkwita, budzi się do samodzielnego życia, młodym ludziom potrzeba wysiłku fizycznego i zdrowego trybu życia. Nieoceniony jest zatem dla tego wieku wysiłek fizyczny i ruch. Młodzi dorastający w codziennym programie mają swoje zadania i codzienne obowiązki. Wspólne gotowanie potraw i nakrywanie do wspólnego stołu, opracowywanie listy zakupów i tworzenie preliminarza finansowego, sprzątanie i mycie przestrzeni z łazienkami włącznie, to wysiłek młodych, wkładany w budowanie wspólnoty. W Centrum Edukacji Montessori Wawer uczniowie podejmują także pracę w wolontariacie szkolnym. Wolontariat, to przestrzeń do wyrażenia siebie poprzez realizację potrzeby bycia potrzebnym i pożytecznym. Młodzież potrzebuje dawać siebie innym. Przez dawanie młodzi ludzie definiują siebie, czują się potrzebni, budują wiarę we własne możliwości, budują poczucie własnej wartości. Młodzi dorastający mają wiele okazji do pracy na rzecz innych. Będą mogli wybrać projekty mniejsze, uszyte na ich miarę. Lokalne, środowiskowe, ale również projekty, których zasięg będzie miał charakter ogólnopolski, czy międzynarodowy. Wolontariat obejmuje różne dziedziny życia młodego człowieka. Młodzi mogą pracować na rzecz ludzi, zwierząt, dzieci, świata, pokoju, czy rozwijania edukacji, czy też założeń pedagogiki Marii Montessori.

Jesteśmy przekonani, że budowanie społeczności stabilnej, odpowiedzialnej i skupionej na współpracy, zamiast rywalizacji, spełni fundamentalne potrzeby młodzieży, a także pozwoli i da siłę młodym samodzielnie otwierać kolejnej drzwi ku swojej dojrzałej, świadomej dorosłości. 

 

Komunikacja, to przestrzeń do budowania i wyrażania siebie, a także do rozwijania umiejętności i kompetencji komunikacyjnych. Okres wieku gimnazjalnego, to czas, kiedy młody człowiek szuka nowych sposobów wyrażania siebie i akcentowania swoje indywidualności, szukając jednocześnie porozumienia z innymi. Potrzeba bycia w grupie i akceptacji nabiera nowego wymiaru. Młodzież pragnie być zauważona. Chce się wyróżniać, jednocześnie będąc częścią większej grupy.

Dlatego w Centrum Edukacji Montessori Wawer duży nacisk kładziemy na wyrazy, dzięki którym młodzi dorastający będą mogli się komunikować. Takim wyrazem jest :

 •  sztuka i wychowanie artystyczne,
 •  umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 •  znajomość języków obcych,
 •  znajomość innych kultur,

 

Sztuka i wychowanie artystyczne odgrywa kluczową rolę w komunikowaniu i prezentowaniu siebie. Uczniowie pracują z ciałem i emocjami pod bacznym okiem specjalistów od sztuki, teatru, śpiewu i muzyki.

 

Odpowiedzią na tę potrzebę jest dwujęzyczne środowisko klasy gimnazjalnej. Młodzi dorastający porozumiewają się już w języku obcym na podstawowym poziomie, dlatego są gotowi, żeby podejmować kolejne wyzwania.  Zbudowaliśmy dwujęzyczny program klasy gimnazjalnej, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz angielskim, będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach, w tym w języku angielskim są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę. Warunkiem przyjęcia do programu dwujęzycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. Drugim językiem nauczania w programie dwujęzycznym jest język hiszpański, realizowany w programie rozszerzonym.

 

Z pojęciem komunikacji wiążą się również umiejętności komunikacyjne, takie, jak otwartość i pokonywanie barier i granic. Logistyka, jako techniczna strona i warunek konieczny, jakim jest przemieszczanie się, w nabywaniu kolejnych umiejętności i doświadczenia. Uczniowie mają dostęp do busa szkolnego, który pozwala im poszerzyć fizyczne otoczenie, żeby zaspokoić potrzeby codziennego uczenia się. Inne, powszechnie stosowane przez nas przestrzenie, to: Biblioteka dzielnicy Wawer, Czytelnia i Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Narodowa, Czytelnia Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, a także lokalne muzea, galerie i pracownie. 

 

W końcu częścią programu gimnazjalnego są wyprawy. Są integralną częścią rozwoju młodzieży jako jednostki, jak również rozwój grupy jako całości. Wyprawy są obowiązkową częścią programu. Stanowią nieoceniony sposób budowania trwałych więzi wśród grupy osób. Wyprawy zapewniają autentyczne i odpowiednie możliwości kształcenia dla młodych nastolatków. Młodzi dorastający przemierzają świat wzdłuż i wszerz. Pieszo, z plecakiem na plecach, rowerem, podczas rejsu, a także wyprawy do innego kraju a być może na inny kontynent. Młodzież uczestniczy w takich wyprawach, jak :

 

 • Wyprawy historyczne i geograficzne, jak programy żywej historii, w tym udział w rekonstrukcjach historycznych ;
 • Wyprawy krajoznawcze ;
 • Wymiany międzynarodowe, realizowane ze szkołami z różnych krajów i kultur ;

 

Zaspokajanie najważniejszych potrzeb okresu dorastania zapewniamy otwierając przed młodzieżą przestrzeń, w której :

 • grupa społeczna ma ustaloną organizację i wspólne,
 • jasno określone obowiązkami zarówno szkolne, jak i te najdrobniejsze, codzienne ;
 • plan pracy społecznej, obejmujący prawdziwe doświadczenia, dające poczucie niezależności finansowej ;
 • doświadczenia w kontaktach z dorosłymi, oparte na zasadzie partnerstwa i wzajemności, będące wzorem do naśladowania w pozostałych aspektach życia ;
 • udział   w praca administracyjnych szkoły, takie, jak np. praca w centrali telefonicznej szkoły ; 
 • obcowanie z przyrodą, nienaruszoną działalnością człowieka naturą, której młodzi mogą być cichymi obserwatorami ;