HOMESCHOOLING Program 6-9 Program 9-12 Program 12-14 Galeria Kontakt

Sprawdź, kogo poszukujemy do naszego zespołu ?

NVC "Porozumienie bez przemocy"

Rozwój,oparty o partnerstwo i empatię

 

W Centrum Edukacji  Montessori Wawer  gronopedagogiczne szkoli się ustawicznie, żeby komunikacja metodą  „Porozumienia bez przemocy” była naszym nawykiem.

 

„Porozumienie bez przemocy” (Nonviolent Communication, w sktórcie NVC) jest nazywane również językiem empatii lub językiem serca. Twórcą tej metody jest amerykański psycholog i terapeuta Marshall B. Rosenberg. Jest to metoda komunikacji z innymi, a także komunikacji ze sobą.

Opiera się na obserwacji i identyfikowaniu uczuć oraz potrzeb własnych oraz innych osób. Ponadto jest to sposób odbierania i postrzegania świata, oparty na wzajemnym szacunku, empatii, poszanowaniu własnych potrzeb oraz potrzeb innych osób.

Język pozbawiony przemocy to język, w którym pytam o to, co jest we mnie i w drugim człowieku żywe w związku z zaistniałą sytuacją.

Wykorzystywane w kontakcie Bez Przemocy są cztery kroki: obserwacja, uczucia, potrzeby i prośby.

Dla potrzeb programu gimnazjalnego opracowaliśmy autorski program, oparty na empatii i metodzie "Porozumienia bez przemocy" pt: "Z dala od szakala".

Uczniowie wraz z pedagogami pracują wg. tego programu, poznając kolejne kroki metody i komunikacji, opartej na empatii. Na początku roku budujemy warsztat naszych umiejętności na bazie podstawowych informacji i doskonalimy je pogłębiając, kazdy z kroków w kolejnych miesiącach roku szkolnego zarówno podczas zajęć społecznych, jak również ćwicząc w empatycznych dwójkach. Uczniowie mają okazję opowiadać o swoich wrażeniach i doświadczeniach, dzielić się swoimi spostrzeżeniami, a także pisać o nich na blogu szkolnym.

Rodzice są zapraszani do udziału w programach dla dorosłych.