HOMESCHOOLING Program 6-9 Program 9-12 Program 12-14 Galeria Kontakt

Sprawdź, kogo poszukujemy do naszego zespołu ?

DWUJĘZYCZNOŚĆ

Znajomość języków obcych daje nieograniczone możliwości w wielokulturowym świecie. Dlatego prowadzimy billingwalny program nauki, poprzez stworzenie dwujęzycznego programu oddziału gimnazjalnego.

 

Dlaczego program dwujęzyczny na poziomie gimnazjalnym ?

Ponieważ to naturalna kolej rzeczy po rozszerzonym progamie na poziomie oddziału szkolnego (IV-VI).  Rozmówieni w języku obcym młodzi dorstający potrzebują nowych wyzwań. Wyzwań, które pozwolą im osiągać kolejne etapy samodzielności i sprawności w świecie dorosłych.

Oddział dwujęzyczny, czyli jaki?

Zgodnie z reformą systemu oświaty oddziały dwujęzyczne mogą być tworzone od klasy VII szkoły podstawowej. Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę.

 

Wybrane przedmioty są wykładane w języku obcym.

W naszej szkole językiem wiodacym jest język angielski, a drugim językiem rozszerzonym, język hiszpańki.