HOMESCHOOLING Program 6-9 Program 9-12 Program 12-14 Galeria Kontakt

Sprawdź, kogo poszukujemy do naszego zespołu ?

Szkolny Plan Nauczania

Integracyjna Szkoła Montessori Wawer pracuje w zgodzie z przepisami prawa oświatowego. Program nauczania respektuje założenia Ministra Edukacji Narodowej, zawarte w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania dla poszczególnych etapów nauczania.

Program nauczania jest zawarty w :

 • Szkolnym Zestawie Programów Nauczania,
 • Szkolnym planie wychowawczo-profilaktycznym,
 • Szkolnym Planie Nauczania,

Treści społeczno-wychowawcze oraz dydaktyczne realizowane sa we wszystkich blokach nauczania, na które składają się :

 • Montessoriańska Praca Własna,
 • Konsultacje przedmiotowe i wychowawcze,
 • Program zajęć fakultatwynych,
 • Program zajęć poza terenem placówki,

Zadania realizowane są w bloku zajęć obowiązkowcych, który określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej o ramowych Planach Nauczania :

 • Język polski - 5 godzin tygodniowo,
 • Język angielski - 5 godzin tygodniowo,
 • Język hiszpański - 4 godziny tygodniowo,
 • Wychowanie artystyczne - muzyka,plastyka łącznie 2 godziny tygodniowo, częściowo realizowane poza terenem placówki w blokach warsztatowych, w tym część w wykładowym języku angielskim,
 • Matematyka - 4 godziny tygodniowo, w tym część w wykładowym języku angielskim,
 • Historia - 2 godziny tygodniowo, częściowo realizowane poza terenem placówki w blokach warsztatowych,
 • Geografia - 2 godziny tygodniowo,
 • Biologia - 2 godziny tygodniowo,
 • Chemia - 2 godziny tygodniowo,
 • Fizytka - 2 godziny tygodniowo,
 • Informatyka - 1 godzina tygodniowo,
 • Wychowanie fizyczne - 4 godziny tygodniowo, częściowo realizowane  w blokach warsztatowych lub poprzez turystykę.
 • Zajęcia z wychowawcą, w tym program "Z dalaod szakala - NVC" - 4 godziny tygodniowo,