HOMESCHOOLING Program 6-9 Program 9-12 Program 12-14 Galeria Kontakt

Sprawdź, kogo poszukujemy do naszego zespołu ?

Integracja

W Integracyjnej Podstawowej Szkole Montessori Wawer podejmujemy wyzwanie wdrażania programu włączającego dzieci zarówno wybitnie zdolne,  dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, stwarzając dla nich empatyczne, odpowiednio dostosowane do ich potrzeb środowisko, w którym są ważną częścią przedszkolnej społeczności.

Dzieci z długimi włosami, dzieci w krótkiej fryzurze,  w okularach, bez okularów, dzieci o niebieskich, brązowych, czy zielonych oczach. Dzieci polskiej narodowości, dzieci innych narodowości. Dzieci szczególnie uzdolnione, dzieci  z niepełnosprawnością umysłową, z porażeniem mózgowym, dzieci z dzieci z nadpobudliwością psychoruchowo, z autyzmem,  z zaburzeniami emocjonalnymi, dzieci z zespołem Downa i wieloma innymi szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. One wszystkie są wśród nas, są częścią naszego programu.

W naszej placówce celem jest stworzenie środowiska, w którym potrzeby wszystkich dzieci są spełniane. Realizujemy program włączający. W klasie, na dworze, w lesie, na obozie, na wycieczce. Te i inne wyzwania stawiamy sobie w naszej pracy każdego dnia. 

Słowa Marii  Montessori  "Daj mi czas", to słowa, które niezwykle adekwatnie wpisują się w pracę każdego z naszych dzieci. Każde dziecko, w różnym czasie zdobywa różne umiejętności, kolejne sprawności, wiedzę, niezależność. 

 

Nauczyciele i specjaliści mają im w tym dopomóc. W Centrum realizujemy bogaty program zajęć rewalidacyjn-kompensacyjno-korekcyjnych. i programy usprawniające.  W nowoczesnym budynku, który mieści się przy ul.Zerzeńskiej 10b  nie zabrakło miejsca na infrastrukturę, przygotowaną specjalnie z myślą o usprawnianiu i wspomaganiu rozwoju dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwoju.

 

Nasz program zawiera ...

 • ·         Programy rewalidacyjne, w tym dokumentację IPET, diagnozę pedagogiczną,
 • Dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb dziecka
 • Program korekcyjno-kompensacyjny
 • Programy terapeutyczne i usprawniające
 • Diagnozę logopedyczną
 • Terapię logopedyczna, w tym alternatywne sposoby komunikacji
 • Diagnozę integracji sensorycznej
 • Terapię Si 
 • Diagnoza fizjoterapii
 • Fizjoterapia
 • Dogoterapia
 • Elementy treningu umiejętności społecznych,
 • Elementy treningu skutecznej komunikacji,
 • Elementy treningu skutecznego uczenia się,
 • Zajęcia rozwijających uzdolnienia;
 • Opieka i wspomaganie wspólpracującego z Centrum psychologa.