HOMESCHOOLING Program 6-9 Program 9-12 Program 12-14 Galeria Kontakt

Sprawdź, kogo poszukujemy do naszego zespołu ?

NVC "Porozumienie bez przemocy"

W Centrum Edukacji  Montessori Wawer  szkolimy się ustawicznie, żeby komunikacja metodą  „Porozumienia bez przemocy” była naszym codziennym nawykiem.

„Porozumienie bez przemocy” (Nonviolent Communication, NVC) jest nazywane również językiem empatii lub językiem serca. Twórcą tej metody jest amerykański psycholog i terapeuta Marshall B. Rosenberg. Jest to metoda komunikacji z innymi, a także komunikacji ze sobą.

 

Opiera się na obserwacji i identyfikowaniu uczuć oraz potrzeb własnych oraz innych osób. Ponadto jest to sposób odbierania i postrzegania świata, oparty na wzajemnym szacunku, empatii, poszanowaniu własnych potrzeb oraz potrzeb innych osób.

Język pozbawiony przemocy to język, w którym pytam o to, co jest we mnie i w drugim człowieku żywe w związku z zaistniałą sytuacją.

Wykorzystywane w kontakcie Bez Przemocy są cztery kroki: obserwacja, uczucia, potrzeby i prośby.

W Centrum Edukacji  Montessori Wawer  szkolimy się ustawicznie, żeby komunikacja metodą „Porozumienia bez przemocy” była naszym codziennym nawykiem.