Rekrutacja do szkoły Program 6-9 Program 9-12 Program 12-14 Galeria Kontakt

Dekalog Dorosłego

W każdym momencie i w każdej sytuacji  szanujemy Prawa dziecka. Nasze zasady zawarte są w Montessoriańskim  Dekalogu Wychowawcy.

 

1.  Nigdy nie dotykaj dziecka, jeśli nie zostałeś do tego zaproszony.

2.  Nie mów źle o dziecku, ani w jego obecności, ani pod jego nieobecność.

3. Skup się na wzmacnianiu i rozwijaniu tego, co dobre w dziecku, tak, by obecność tego dobra pozostawiała coraz mniej i mniej miejsca na zło.

4.  Bądź zawsze aktywny w przygotowywaniu otoczenia. Dbaj o nie stale. Pomóż dziecku nawiązać z nim konstruktywne relacje. Wskaż mu miejsce, gdzie znajdują się materiały rozwojowe i zaprezentuj ich sposób użycia.

5.  Bądź zawsze gotowy, by odpowiedzieć na wezwanie tego dziecka, które cię potrzebuje. Zawsze słuchaj i odpowiadaj temu, kto cię wzywa.

6. Szanuj to, które popełnia błędy i może się wcześniej czy później  poprawić.

7. Powstrzymuj – zdecydowanie i natychmiast – każde niewłaściwe zachowanie, które może być niebezpieczne dla dziecka lub innych.

8. Uszanuj to, które odpoczywa, obserwuje lub rozmyśla nad tym, co zrobiło bądź zamierza robić. Nigdy nie wzywaj go, ani nie zmuszaj do innych form aktywności.

9. Pomagaj tym, którzy poszukują aktywności i nie mogą jej odnaleźć.. Bądź niestrudzony w oferowaniu prezentacji tym, którzy odmówili jej wcześniej, we wspieraniu ich na drodze do osiągnięcia tego, czego jeszcze nie potrafią i pokonania własnych niedoskonałości.

10. Zawsze traktuj dziecko z najwyższą kulturą, ofiaruj mu to, co masz najlepszego – w sobie lub do swojej dyspozycji.